"Muluji svého psa stejně, jako miluji tebe.Ale zatímco ty můžeš odejít, on se mnou zůstane."
Cat Stevens

Srpen 2011

Fotky dog dancing

3. srpna 2011 v 15:58 DogDancing

ZDROJ: google.cz

Pravidla DD

3. srpna 2011 v 15:50 DogDancing
I když dogdancing je ve své podstatě stejný, každá země má trochu jiná pravidla. Týkají se například rozdělení do různých obtížnostních skupin, kde mohou být požadovány různé těžké cviky nebo propracovaněji vymyšlené sestavy. V České republice v současné době existují dva kluby - Klub Tance se psem České republiky (KTP ČR -www.tanecsepsem.cz), který má dvě výkonnostní kategorie (začátečníky a pokročilé) dále dělené na kategorie podle věku psovoda (děti a dospělí). Tým psovod a pes může předvést jakoukoli sestavu, pokud do ní zařadí i pět povinných cviků (u začátečníků stačí kterékoliv čtyři): otočka, kdy se pes otočí okolo své osy na jednu nebo druhou stranu; obíhání, při kterém pes obíhá v kruzích psovoda nebo rekvizitu, couvání rovně nebo okolo psovoda/rekvizity, chůze u pravé nebo levé nohy nebo chůze do boku a libovolný cvik provedený ve vzdálenosti minimálně 3 metry od psovoda.
Druhým klubem je Dog Dancing Club Czech Republic (DDCCR -www.dogdancing.wz.cz), který se řídí pravidly anglického klubu dogdancingu. Závody jsou také rozdělené do dvou výkonnostních kategorií pro začátečníky a pokročilé závodníky, ale mimo to jsou každé závody rozdělené do čtyř divizí, které odpovídají různým stylůmvystoupení. V Musical Dressage je důležité, aby kroky a cviky psa odpovídaly co nejpřesněji rytmu a tématům hudby. V Heelwork to Music se zase projevuje původní zaměření sportu na poslušnost a cviky u nohy, sestavu má z 60% naplňovat práce psa vedle nohy psovoda. V divizi Freestyle má pes naopak pracovat víc samostatně v různých úhlech i vzdálenostech od psovoda a očekává se, že vystoupení bude mít nějaký náboj, příběh nebo vtip, který diváky zaujme. Tanec se psem je zejména pro ty, kteří sami rádi tančí a naučili svého psa, aby je při tanečních krocích doprovázel různými cviky. Kromě základních kategorií mohou pořadatelé otevřít i další, například Fun pro začínající mladé psy nebo Skupiny pro víc lidí a psů. Zajímavou disciplínou je Trio, kdy jeden psovod tančí se dvěma psy najednou.
Závody hodnotí tříčlenná porota, která si všímá především toho, jak pes cvičí radostně, jak rychle, ochotně a přesně reaguje na povely psovoda, které by měly být zakomponovány do choreografie sestavy a neměly by ji rušit. Pes by měl pracovat samostatně, ale nejsou zakázané různé doteky. Rozhodčí hodnotí kladně různé kostýmy, a pokud se psovod rozhodne použít rekvizity, měly by doplňovat celkové vyznění sestavy.
Mimo závodů pořádá klub DDCCR i postupové zkoušky dogdancing. Není nutné je skládat, aby člověk mohl závodit, ale může si na nich vyzkoušet svoje schopnosti se psem. Ve zkouškách jsou narozdíl od závodů přesně předepsané cviky, které psovod musí v sestavě předvést a je navíc omezen časovým limitem. V každé divizi jsou tři obtížnostní stupně, přičemž tým v každé divizi musí začínat od prvního stupně.

ZDROJ: www.hafbezobav.cz

Krátká historie

3. srpna 2011 v 15:49 DogDancing
Dogdancing vznikl, jako mnoho psích sportů, v Anglii. Přibližně v roce 1990 napadlo dva trenéry a závodníky obedience a agility, že by mohli předvést cviky u nohy z obedience v sestavě na hudbu. Mary Ray pak představení v roce 1992 opakovala s předváděla na Crufts, anglické prestižní výstavě psů. Od té doby Mary Ray pořádala pravidelně předváděčky a další lidé se začali zajímat o novou disciplínu, i když ze začátku to vypadalo jen jako poslušnost prováděna v rytmu hudby. V roce 1995 Donelda Guy tenhle trend změnila, když vymyslela sestavu i s jinými prvky předváděnými samostatně na dálku. První závod se pořádal roku 1996 v Coventry a dodnes to je nejvýznamnějšísoutěž v Anglii (s výjimkou závodů pořádaných při Crufts).
Současně s Anglií se dogdancing začal rozvíjet i v Kanadě a USA, První klub byl založen roku 1992 a od té doby vzniklo několik dalších organizací. Sandra Davies napsala knihy a natočila instruktážní video, aby se se sportem mohli seznámit další lidí po celých Státech. Mary Ray navíc byla zvána na semináře po celém světě, takže se dogdancing rozšířil i v Japonsku nebo Austrálii.

ZDROJ: www.hafbezobav.cz

Postupové zkoušky

3. srpna 2011 v 15:46 DogDancing
Postupové zkoušky se od normálních závodů liší tím, že mají zadané povinné prvky pro každou divizi a kategorii a sestava je omezená časovým limitem různým pro každý výkonnostní stupeň. Výkonnostní stupně všech divizí jsou tři a splnění jednoho stupně v divizi nemá žádný vliv na jinou divizi. Také se neurčuje vítěz a poražený, ve zkouškách každý tým získává za předvedení sestavy s povinnými prvky body a podle nich také dostane ocenění výborný, velmi dobrý, dobrý.
V závislosti na dosažených známkách může tým v dané divizi postupovat na vyšší výkonnostní úroveň.
Tým se známkou výborná musí v dané divizi postoupit o úroveň výš.
Tým se známkou velmi dobrá může postoupit o úroveň výš, ale pokud je se svým výsledkem nespokojen, může si svou úroveň opakovat klidně tak dlouho, dokud nezíská výbornou.
Tým se známkou dobrá také splnil zkoušku, ale nemůže postoupit. Může si ale divizi klidně zopakovat.
Zkouška je nesplněná, pokud psovod poruší základní pravidla, jako je nenošení odměn na plac, hrubé zacházení se psem; plus pokud nedodrží časový limit a pokud nesplní jakýkoli povinný prvek.

1. úroveň

časový limit: 45 - 75 sekund
Za každý povinný prvek může být udělen 1 - 3 body, nepovinné prvky se nehodnotí.

povinné prvky Musical Dressage

dobřevelmi dobřevýborně
9 - 1718 - 2324 - 27
 • klus - dvakrát minimálně dvanáct kroků psovoda
 • couvání - minimálně osm kroků psovoda
 • kruhový pohyb - pes musí klusat v kruhu na jednu i na druhou stranu
 • chůze bokem - pes musí jít bokem minimálně čtyři kroky psovoda
 • serpentiny - pes s psovodem musí předvést vlnitý pohyb po většině taneční plochy s minimálně čtyřmi změnami směru
 • pivota (osový pohyb) - pes musí zadníma nebo předníma nohama opsat půlkruh, zatímco druhé nohy zůstávají na místě (tvoří pomyslný střed půlkruhu)
 • choreografie - načasování

povinné prvky Heelwork to Music

dobřevelmi dobřevýborně
10 - 1819 - 2425 - 30
 • chůze u nohy (libovolné které) - dvakrát minimálně dvanáct kroků psovoda
 • podávání pacek - minimálně dva pohyby jednou packou nebo střídavě
 • kruhový pohyb u nohy - chůze u nohy v kruhu na jednu i na druhou stranu
 • otočky - pes musí provést dvě otočky souvisle za sebou na jednu i na druhou stranu
 • slalom - pes se musí proplétat mezi nohama psovoda minimálně osmkrát
 • pivota (osový pohyb) u nohy - stejný princip jako u MD 1, ale pohyb musí být proveden u nohy psovoda
 • choreografie - načasování

povinné prvky Freestyle

dobřevelmi dobřevýborně
10 - 1819 - 2425 - 30
 • pózy - dvě různé, v každé musí pes vydržet minimálně 4 doby; póza je třeba mrtvý nebo trpaslík, v první úrovni i sed, leh nebo stoj
 • podávání pacek - minimálně čtyři pohyby jednou packou nebo střídavě
 • obíhání - pes obíhá psovoda, stačí jen na jednu stranu
 • otočky - pes musí provést dvakrát čtyři otočky souvisle za sebou na jednu i na druhou stranu
 • slalom - pes se musí proplétat mezi nohama psovoda minimálně osmkrát
 • couvání - pes musí couvat minimálně čtyři kroky psovoda
 • choreografie - načasování a dobré využití taneční plochy (za cvičení v jednom rohu se strhávají body)

povinné prvky Tanec se psem

dobřevelmi dobřevýborně
13 - 2425 - 3233 - 39
 • Ty jsou náročné především na psovoda, takže se spokojím s odkazem na stránky DDCCR, kde to je vysvětleno.
ZDROJ: lerl.info/dogdancing/zkousky.html

Dog dancing - co to je?

3. srpna 2011 v 15:44 DogDancing
Sport, kde pes pod vedením psovoda provádí cviky v rytmu hudby (alepoň přibližně) má různé názvy. Nejčastější je tanec se psem, ale teď se začíná hodně používat i mnohem přiléhavější dogdancing. V Anglii je zase nejrozšířenější Heelwork to Music, protože sport vznikl z obedience (heelwork - chůze u nohy; obedience - poslušnost). V Americe se spíše používá Musical Freestyle, v Holandsku zase Canine Freestyle… V podstatě to vše je dogdancing.
Co vše může pes v dogdancing předvádět? Pokud cviky neohrožují zdraví psa (psovod se může zranit dle libosti), tak se fantazii meze nekladou. Je povolena celá škála pohybů od chůze u nohy, po otočky, slalom mezi nohama, couvání, podávání pacek, panáčkování, válení sudů, skákání přes ruce nebo nohy psovoda…. Jen pozor, některé cviky jsou pro nedospělého psa s nedovyvinutými klouby nebezpečné (couvání, chůze na zadních, rotování v otočkách nebo sudech, skoky).dog dancing
Na dogdancing je krásné to, že není náročný ani na čas, ani na prostor, ani na finance. Člověk nepotřebuje žádné zvláštní pomůcky, stačí cvičit deset minut doma a na procházce a pes se naučí mnoho nových věcí, i když majitel nemá třeba závodní ambice.
Většina tanečníků si cvičí sama soukromě, ale existují i cvičáky s kurzy dogdancing, pokud o nějakém víte, napište mi, prosím, dám na ně odkaz.
V dogdancing se pořádají závody i zkoušky, ve kterých lze soutěžit nezávisle na sobě, není potřeba mít zkoušky pro závodění a naopak. Dogdancing Club Czech Republic převzal pravidla pro posuzování z anglických soutěží a je dělený na čtyři divize podle toho, jaký typ pohybu vyhovuje týmu.
Na závody se většinou musíte předem přihlásit do data uzávěrky (pokud je uvedeno). S sebou si musíte vzít hudbu, na kterou jste nacvičovali sestavu (kdybyste chtěli, mohli byste klidně i improvozovat), očkovací průkaz a psa. Pokud není v propozicích na dané závody uvedeno jinak, platí, že délka a výběr hudby, choreografie a kostýmu je libovolná. Závodit smí pes od jednoho roku věku. Na závodech není povolené používat při vystoupení hračky nebo pamlsky. Na závodech nejsou žádné předepsané cviky, snad akorát divize Heelwork To Music má povinnou chůzi u nohy.
Na zkouškách dogdancing je naopak omezení velmi mnoho - jsou tam uvedené povinné prvky a také délka hudby. Kostým není povinný, hudba ano. Ve zkouškách první úrovně smí pes závodit od deseti měsíců, na zkouškách vyšších úrovní smí závodit od dvanácti měsíců.

ZDROJ: sportovni-kynologie.tode.cz

Fotky coursing

3. srpna 2011 v 15:35 Coursing

ZDROJ: www.google.cz

NCŘ - národní coursingový řád

3. srpna 2011 v 15:25 Coursing

NÁRODNÍ COURSINGOVÝ ŘÁD ČMKU

 1. Úvod
  Účel výkonnostního coursingu
  Pro chrta je to příležitost napodobit zcela svou štvavost jako ve volné přírodě. Navíc je to příležitost ohodnotit podle výkonnostního hlediska práci psa s umělým zajícem.


 1. Formality
  1. Účel řádu coursinguUpravuje pouze pořádání coursingu ČR s vyjímkou mezinárodních FCI.
  2. Dohled

K zajištění dohledu nad provozem coursingu je na návrh Českého coursing clubu předsednictvem ČMKU jmenována coursingová skupina ČMKU o počtu 5 členů.


 1. Předpoklady pro pořádání závodů
  1. Směrnice pro povolení uspořádat coursing

Pořadatelem coursingu může být pouze subjekt ČMKU nebo jeho subjekt. Pro pořádání coursingu je třeba podat žádost na předsednictvo ČMKU u předsedy coursingové skupiny. Tento zažádá o rezervaci termínu. Coursingový kalendář schvaluje předsednictvo ČMKU. Žádost musí obsahovat tyto údaje:
 • pořadatel
 • místo a termín konání
 • způsob hodnocení
Po udělení rezervace termínu je povinen pořadatel coursingu vypsat coursing a zveřejnit jej v orgánu ČMKU. Musí obsahovat:
 • pořadatele
 • místo, termín a čas
 • uzávěrku pro podání přihlášek
 • výši startovného
 • upozornění na zaplacení startovného dopředu
 • přihlašovací adresu
 • způsob hodnocení
 1. 3. 1. 1.Majitel hlásí psa do dostihu písemně pořadateli a to nejméně 14 dní před termínem dostihu. Přihláška musí obsahovat:
  • 1. jméno psa, jeho rasu a pohlaví
  • 2. kategorii, do které je hlášen (dostih, LZ)
  • 3. jméno a adresu majitele
  • V případě pozdního hlášení má pořadatel právo odmítnout start psa nebo žádat mimořádný příplatek do výše startovného.
  • 3. 1. 2.
  • Národní dostihy se dělí na:
   • 1. Mistrovské
   • 2. Bodovací
   • 3. Národní (pouze pro chrty s licencí ČR)
   Dostihy uvedené v bodě 3. 1. 2. a), b) podléhají poplatku ve výši určeném předsednictvem ČMKU za startujícího, který hradí pořadatel coursingové skupině ČMKU.
 1. 3. 2. PsiBěhat mohou zásadně všechny rasy chrtů s rodokmenem FCI a všechny ostatní rasy s licencí pro coursing a dostihy, o které se ČMKU stará. Denně smí běžet max. 100 psů. Žádná rasa nesmí startovat ve dvou dnech. Případné odmítnutí musí být předsedovi coursingové skupiny písemně zdůvodněno.
  1. 3. 2. 1. Podmínky pro start psa
   1. 1. Minimální věk: u velkých ras 18 měsíců, u vipetů a italských chrtíků 15 měsíců
   2. 2. Nejvyšší věk: do konce závodní sezóny, ve které bude ukončen 8. rok života psa
   3. 3. Velikost: maximální výška v kohoutku činí u
    • vipetů - psů 51 cm
    • vipetů - fenek 48 cm
    • italských chrtíků - 38 cm
    Měření velikosti: první měření se provádí u vipetů a italských chrtíků až ve věku od 12 měsíců. Každého vipeta a každého italského chrtíka je třeba jednou změřit před jejich prvním coursingem v závodní sezóně, která následuje po dosažení jeho druhého roku života nebo na základě požadavku předsedy coursingové skupiny. Pokud se to neprovede, stane se licence neplatnou a je odebrána. Druhé měření je třeba v licenci označit jako definitivní. Pokud je pes měřen poprvé ve věku přesahujícím dva roky, potom je třeba postupovat následovně: jestliže je pes změřen, potom platí toto měření jako definitivní druhé měření. Pokud je pes změřen jako příliš velký, potom může být v probíhající sezóně změřen ještě jednou. Toto měření je třeba pokládat za konečné. Bez platného změření není účast na coursingu možná. Postup měření je popsán v dostihovém řádu a jeho prováděcích směrnicích.
   4. 4. Vipeti - psi vyšší než 51 cm a vipeti - fenky vyšší než 48 cm startují v národní velikostní třídě
   5. 5. Přihláška pod jménem majitele uvedeným v licenční kartě
   6. 6. Vlastník musí být členem členského subjektu ČMKU nebo jeho subjektu
   7. 7. Vzhled závodního psa nesmí být uměle změněn (např. nesmí být stříháno přirozené osrstění)
   8. 8. Z dostihu jsou vyloučeny hárající, březí a kojící feny, jedinci zranění a ve špatné fyzické kondici a psi mladší než minimální věk pro LZ
  2. 3. 2. 3. Licenční karty
   1. 3. 2. 3. 1.Licenční kartu vystavuje majiteli ČMKU. Musí obsahovat:
    • plemeno, pohlaví, jméno psa, číslo plemenné knihy, pokud existuje, číslo tetování, datum vrhu, jméno a přesnou adresu majitele,
    • u vipetů a italských chrtíků ověřený záznam o změření výšky.
   2. 3. 2. 3. 2.Licenční karta se vystavuje na základě úspěšně složených licenčních zkoušek.
   3. 3. 2. 3. 3.Licenční zkoušky může pes absolvovat ve věku nejméně 12 měsíců pro malá a 15 měsíců pro velká plemena. Skládají se z jednoho sólo běhu pro prokázání zájmu o návnadu a dvou společných běhů. Je-li pes v souladu s CŘ hodnocen diskvalifikací, nepokračuje ten den v plnění LZ. Je-li hodnocen diskvalifikací 2x, musí před připuštěním k dalšímu společnému běhu absolvovat bezchybně 5x sólo běh. Při hodnocení N může pes ten den pokračovat v dostihu. Licenční zkoušky jsou součástí všech akcí zařazených do termínové listiny. Údaje o plnění LZ zaznamenává pořadatel do Tréninkové karty, kterou vydává Český coursingová club na základě PP psa po dovršení požadovaného věku. Poplatek za vydání stanoví vydávající organizace. Majitel psa po splnění LZ a dovršení věku 15 měsíců pro malá a 18 měsíců pro velká plemena zašle tuto kartu registrátorovi coursingové skupiny spolu s poplatkem určeným předsednictvem ČMKU. Tréninková karta musí obsahovat potvrzení o členství majitele v členské organizaci ČMKU, u plemene vipet a italský chrtík i první měření.
   4. 3. 2. 3. 4.U málo početných plemen může být coursingovou skupinou povolena vyjímka, kdy jsou licenční zkoušky splněny absolvováním 3 sólo běhů.
 2. 3. 3 . Směrnice pro coursingové závodištěIdeální tvar závodiště pro coursing je velká louka vřesoviště nebo písečný terén, pokud možno ve svahu nebo kopcovitý, porostlý jednotlivými stromy nebo keři. Chybějící porost je třeba nahradit odpovídajícím umělým provedením. Závodiště může obsahovat překážky, které lze nahradit umělými, např. balíky slámy nebo křovím. Může být také např. simulován běh v potoce pomocí rozložené plachty, kterou psi nemůžou oběhnout. Všechny překážky musí být možno ze psí perspektivy včas rozpoznat. Závodiště musí být uspořádáno tak, aby bylo pro psy vyloučeno jakékoliv nebezpečí, zejména se v závodišti nesmějí nacházet cizí předměty (např. skleněné střepy, plechovky atd.). Vnější ohraničení musí být pro psy bezpečné. Šňůra musí být vedena tak, aby psi nemuseli běžící šňůru překračovat. V žádném případě nesmí být uzavřené závodiště vykolíkováno. Délka úseku musí činit u velkých ras minimálně 500 - 1000 m, u malých ras (vipetů, chrtíků) 400 - 700 m, přičemž je třeba závodiště přizpůsobit rasám. Závodiště musí být před pořádáním závodu převzato rozhodčím coursingu. Uvnitř startovní rovinky, která je dlouhá cca 10% parkuru, musí být na začátku a na konci označena rychlostní zóna, která musí měřit minimálně čtyři délky psa, a musí končit minimálně 15 m před první kladkou. Úhel na první kladce musí být větší než 900 . Všechny další úhly nesmí být menší než 600. Poslední kladka před překážkou musí být hodně vzdálená, minimálně 30 m, aby se psi mohli na překážku připravit. Po překážce musí být k následující kladce zachována dostačující vzdálenost. Na cílové rovince, která je dlouhá minimálně 60 - 100 m, je označena vytrvalostní zóna v délce čtyř délek psa před tím, než následuje cca 30 m dlouhá zóna chytání. Ve vytrvalostní zóně je třeba zajíce táhnout rychle, zatímco v zóně chytání je třeba zajíce táhnout zpomaleně, takže psi mají možnost ho během běhu chytit. Při přerušení (chycení zajíce nebo technický defekt) se postupuje takto:
  • 1. při přerušení na startovní rovince před rychlostní linií je nutné začít okamžitě znovu na startu,
  • 2. b) při pozdějším přerušení se znovu začne na místě, které stanoví rozhodčí coursingu.
  • 3. 4. Technické předpoklady
  Tažení zajíce Musí být možno tažení zajíce podstatně zrychlit a nečekaně zastavit. Musí být možnost regulovat rychlost a musí se disponovat dostatečnými rezervami. Kladky nesmějí mít světlé barvy a nesmějí se třpytit. Šňůra musí být vedena tak, aby psi nemuseli nataženou šňůru překračovat. Vábící prostředek Vábící prostředek musí být ze světlého náhradního materiálu, přibližně velikosti zajíce. Odchylky musí být povoleny rozhodčím coursingu. Vždy musí být také k dispozici pravá kožešina. Technika Musí být k dispozici náhradní technické vybavení. Odpovědnost nese vedoucí coursingu.


 1. Funkcionáři
  1. 4. 0. Funkcionáře zajišťuje pořadatel.
  2. 4. 1. Rozhodčí coursingu (RC)RC je nejvyšším orgánem akce. Dohlíží na dodržování pravidel coursingu a sleduje jeho průběh. Jeho rozhodnutí ve sporných a pochybnějších případech jsou konečná. Má právo měnit rozhodnutí všech ostatních funkcionářů pořádaného coursingu. Psi rozhodčího coursingu nebo osob žijících s ním ve společné domácnosti nesmějí být přihlášení na coursingu, který on hodnotí. Toto lze řešit jedině tak, že rasu psa RC hodnotí jiný RC, tedy dojde k výměně RC.
  3. 4. 2. Asistent rozhodčíhoAsistent rozhodčího vyřizuje během coursingu písemné záležitosti pro rozhodčího coursingu podle jeho pokynů a podle potřeby mu asistuje
  4. 4. 3. Polní pozorovatel (PP)Polní pozorovatelé musí mít licenci rozhodčího. Jejich rozmístění v závodišti stanoví rozhodčí. Udělují body na svých kontrolních pozicích a hlásí rozhodčímu coursingu všechny případy, které by mohly ovlivnit řádný průběh coursingu. RC není jejich rozhodnutím vázán.
  5. 4. 4. StartérStartér startuje psy pomocí praporků. Start probíhá za startovní čárou, když je zajíc viditelný a minimálně 10 m vzdálen od psů. Pes pod červenou dečkou/obojkem má stát vždy vpravo.
  6. 4. 5. Tahač zajíceTahač zajíce se musí umět psům přizpůsobit, přičemž je třeba dávat pozor na to, aby zajíc byl tažen krátce. Proto přicházejí do úvahu pro tuto pozici pouze velmi zkušení lidé, kteří se zúčastnili semináře o coursingu.
  7. 4. 6. Personál pro sedlištěOsoby vyčleněné pro sedliště mají toto místo uspořádat tak, aby nebylo coursingové závodiště pro psy vidět. Musí zkontrolovat startovní číslo psů, zda správně sedí náhubky a dečky/obojky.
  8. 4. 7. Vedoucí coursinguVedoucí coursingu odpovídá za celkový technický a organizační průběh akce. Je třeba, aby se zúčastnil semináře o coursingu.
  9. 4. 8. SekretariátSekretariát musí při přihlášení kontrolovat, aby byla za každého psa odevzdána platná licence a očkovací průkaz. Vede aktuální program s výsledkovou listinou a nejpozději po doběhu každé rasy ji zveřejňuje. Licence jsou vydávány po skončení závodů majitelům všech nediskvalifikovaných psů. Licence diskvalifikovaných psů a k tomu patřící zdůvodnění rozhodčího coursingu musí být zasláno během dvou dnů předsedovi coursingové skupiny.
  10. 4. 9. VeterinářVeterináře objednává pořadatel. Musí být přítomen během celé akce a musí být připraven poskytnout pomoc. Musí provést vstupní kontrolu všech psů a udělit oprávnění ke startu.
  11. 4. 10. Personál v cíliPersonál v cíli dohlíží na doběh v cíli a chytání psů. Schvaluje ho teprve tehdy, jestliže oba psi měli možnost chytit zajíce. Přístup pro druhého psa lze umožnit podle potřeby pomocí druhého zajíce.
  12. 4. 11. Přípravář zajícePřípravář zajíce odpovídá za plynulou přípravu vábícího prostředku. Funkcionáři 4. 1. - 4. 6. musí být vyměněni u rasy (ras), u které (kterých) jsou na startu jejich psi. Toto platí také pro psy, kteří patří osobám jež bydlí s těmito funkcionáři ve společné domácnosti.


 1. Program coursinguPo uzavření přihlášek se sestaví program coursingu. V programu coursingu musí být obsaženo: vzdálenost coursingu, jméno psa s číslem, barva dečky/obojku, seznam účastníků a funkcionářů. Sestavu psů pro první běh stanovuje vedoucí coursingu, přičemž psi jednoho majitele nemají běžet spolu. Druhý běh sestavuje sekretariát podle počtu bodů prvního běhu podle následujícího schématu: 1. a 2. umístěný, 3. a 4. umístěný, 5. a 6. umístěný pes, atd. Také zde by pokud možno neměli psi jednoho majitele při rovnosti bodů běžet spolu. Jednotlivé běhy jsou možné pouze u lichého počtu startujících a tehdy, pokud za žádných okolností není možno obstarat žádného jiného psa, který by mohl běžet. Proti sestavě nelze vznést žádnou námitku. Neomluvené nedostavení se je třeba poznačit v programu, který se vyplňuje pro coursingovou skupinu. Přihlášené psy, kteří se nemohou závodů zúčastnit, je třeba před začátkem akce ohlásit vedoucímu coursingu. Nejpozději dva týdny po akci předává vedoucí coursingu kompletně vyplněný program coursingové skupině.


 1. Ochrana zvířatMyšlenku ochrany zvířat je třeba stále klást do popředí. Při všech rozhodnutích je nejvyšší směrnicí zdraví a blaho psa. Proto je třeba poskytnout majiteli nebo psovodovi možnost stáhnout svého psa z coursingu nebo běhu. O tom se musí uskutečnit hlášení rozhodčímu coursingu. Rozhodčí může na doporučení zvěrolékaře majiteli nebo psovodovi další účast na výkonnostním coursingu zakázat, pokud se jeví, že by to ohrozilo zdraví psa. Je zakázán jakákoliv druh dopingu. Při výkonnostním coursingu lze kdykoliv provádět dopingové zkoušky. Odevzdáním přihlášky vyjadřuje majitel psa svůj souhlas s prováděním dopingové zkoušky. Rozhodčí coursingu/veterinář může při podezření na doping dát podnět ke zkoušce. Majitel psa / psovod je povinen podrobit tohoto psa zkoušce. Případy dopingu jsou upraveny v příloze.


 1. ProtestyProtest proti rozhodnutí rozhodčího lze podat pouze z technických důvodů jako je např. neoprávněný start psa (start háravé feny, neplatná licenční karta apod.) po složení kauce Kč 500,-, která propadá ve prospěch pořadatele je-li protest neoprávněný. V opačném případě se vrací navrhovateli.


 1. Režim běhůPři výkonnostním coursingu se hodnotí chování při běhu. Zde je třeba absolvovat dva rozdílné parkury, kdy psi běží v páru. Psi musí mít červené nebo bílé dečky / obojky a náhubek (výjimka: italští chrtíci). Pokud je na startu minimálně šest psů jedné rasy a pohlaví, potom musí běžet psi a fenky zvlášť. Pokud je na startu psů méně, běží společně. Druhý parkur může pes absolvovat nejdříve 60 minut po prvním.


 1. HodnoceníNárodní coursingový řád upravuje dva způsoby hodnocení, dále popsané pod A. a B.
  1. Hodnocení chování při běhuHodnocení provádí polní pozorovatel a rozhodčí coursingu. Polní pozorovatelé stojí v závodišti na přidělených kontrolních pozicích. První polní pozorovatel hodnotí rychlost v proto vymezené zóně, druhý pozorovatel vytrvalost a uchopení štvaného objektu. Podle potřeby (např. jestliže rozhodčí coursingu nevidí překážky) se u překážky umístí třetí pozorovatel. Rozhodčí coursingu hodnotí celkový běh z hlediska štvavosti a obratnosti, jakož i případné předběhnutí ve druhém kole. Při nejednotnosti v celkovém bodovém ohodnocení rozhoduje definitivně rozhodčí coursingu. Udělování bodů: a) Rychlost: první na konci zóny 2 body druhý ještě uvnitř zóny 1 bod mimo zónu 0 bodů b) Odvaha: přeskočení překážky bez otálení 2 body přeskočení překážky s otálením 1 bod oběhnutí překážky 0 bodů c) Vytrvalost: první na konci zóny 2 body druhý ještě uvnitř zóny 1 bod mimo zónu 0 bodů d) Chytání: chycení běžícího objektu 2 body chycení ležícího objektu 1 bod nezájem o objekt 0 bodů e) Štvavost: mimořádně štvavý pud např. při loveckých pokusech v závodišti, chování po pádu, hledání při ztrátě objektu atd. 3 body štvavý pud, který lze normálně očekávat 2 body snížený štvavý pud, např. pouze čisté proběhnutí l bod žádný štvavý pud, např. běhání sem tam, postávání 0 bodů f) Obratnost: vynikající obratnost pro tuto rasu, předvídající spolupráce atd. 3 body normální obratnost 2 body neobratný 1 bod ztráta objektu např. přeběhnutím kladky 0 bodů g) Předběhnutí: Hodnotí se pouze ve druhém kole, protože běží spolu psi se stejným výkonem. úplné předběhnutí ze zadní pozice 3 body doběhnutí ze zadní pozice 2 body až ke konci ocasu 1 bod žádný pokus o doběhnutí a předběhnutí 0 bodů h) Bonusové body, mínusové body Rozhodčí coursingu má možnost udělit za mimořádný výkon bonusový bod, ale také bod odebrat, jestliže např. kvůli chování psa se průběh coursingu značně zpožďuje. Rovnost bodů obou psů, kteří se umístili na prvním místě. V tomto případě vyhrává pes, který při případném přímém porovnání (v 1. nebo ve 2. kole) dosáhl vyššího počtu bodů, v opačném případě pes s vyšším počtem bodů z druhého kola. Jestliže rovnost počtu bodů stále ještě trvá, vítězí pes s vyšším počtem bodů 2. kola z jednotlivých kritérií hodnocení v následujícím pořadí: štvavost, obratnost, předběhnutí, odvaha, chytání, vytrvalost, rychlost. Jestliže znovu existuje rovnost bodů, potom se oba psi ohodnotí prvním místem. 2. místo odpadá a oba obdrží rovněž příslib čekatelství. Přidělení bodů při přerušení závodů Při přerušení závodů se u psů, kteří běželi pouze jedno kolo, dosažený počet bodů zdvojnásobí a jeden bod se přičte. Oznámení dosaženého počtu bodů Přidělené body je třeba oznámit nejpozději po každém kole jedné rasy.
  2. HodnoceníPsi hodnotí 2 rozhodčí coursingu. Rozhodčí coursingu posuzují výkony psů podle pěti kritérií, z nichž každé čítá maximálně 20 bodů: Psi, kteří nedosáhli ani 50% bodů v prvním kole bez důležitého důvodu, se již nebudou účastnit 2. kola.
   1. Rychlost Rychlost, která je nezbytná k dohonění zvěře a především k vyrovnání zpoždění, které vzniká jako efekt překvapení při jeho startu. Kvalita rychlosti u chrta se projevuje po celou délku tratě, především při provádění "obratů" a ve fázi chytání. Rychlost je zřejmá z prudkosti pohybů, počtu pohybů a progrese. Rozhodčí musí odměnit psa, který běží velmi nízko, dobře se natahuje a namáhá zvěř. Jelikož se nepoužívá žádné měření času k zjištění rychlosti, je způsob, jak se pes snaží, důležitým prostředkem k ohodnocení jeho schopnosti překonat území. Na absolutní rychlost se v posuzování coursingu nebere ohled, neboť rychlost chrta je brána relativně ve vztahu k jeho soupeřům. "Go-bye" se nazývá vybuzení chrta, který se nachází na druhé pozici a běží se zvyšováním rychlosti na úroveň svého soupeře a tohoto předhoní. "Go-bye" nastává vždy v meziprostoru mezi dvěma po sobě následujícími kladkami.
   2. Úsilí Úsilí při pronásledování, bez ohledu na povahu pozemku (příroda, překážky) a události (vyhýbání se, pád, momentální ztráta pohledu). Úsilí chrta se projevuje: při startu: velkou pozorností pohledem, který je mířen na návnadu při pronásledování návnady skrze: stálý tlak, který nutí osobu táhnoucí návnadu, aby zvyšovala rychlost, aby bylo vyloučeno, že bude návnady dosaženo před zónou chytání, volný běh (bez otálení před překážkami), vůlí vrátit se k návnadě, když od ní odešel ve fázi chytání návnady v plné rychlosti při provádění "brassok" (=vrhnout se na návnadu tak, že při tom ztratí rovnováhu) zkoušením chytit návnadu i když to již bylo zahájeno jeho partnerem
   3. Inteligence Inteligence pronásledování způsobí, že pes následuje dráhu, která ho spolu s obratností, bez níž i ten nejrychlejší pes nedocílí žádné kořisti, dovede do dobré pozice k chytání. Pes prokáže svou obratnost tím, že zaujme takovou pozici mezi návnadou a dráhou, aby se vyhnul nerovné zemi.
   4. Obratnost Obratnost chrta je hodnocena při: náhlé změně směru, která je vyvolána návnadou překonávání překážek příležitosti chytání a obzvláště při provádění "brassok" (viz výše).
   5. Odolnost V rámci coursingů se mluví o odolnosti při schopnosti chrta ukončit dráhu v dobré fyzické kondici. Odolnost chrta je celek jeho fyzických a mentálních sil.


 1. Sankce
  1. DiskvalifikacePsi, kteří útočí nebo brání v běhu svým partnerům, rozhodčí coursingu diskvalifikuje.
  2. Lhůty zákazu startuNa psy, kteří byly diskvalifikováni rozhodčím coursingu, se vztahují následující lhůty zákazu startu: 1. diskvalifikace: v sezóně: zákaz pro příští výkonnostní coursing, avšak nejméně 2 týdny. 2. diskvalifikace: zákaz pro příští dva výkonnostní coursingy, avšak nejméně 4 týdny. 3. diskvalifikace: zákaz do konce roku a ztráta licence. Pes, který ztratil dvakrát a tím definitivně licenci, může získat ještě jednou licenci podle bodu 3. 2. Pokud ale ztratí i tuto, je znovuzískání vyloučeno.
  3. Zastavení se / vzdání se štvaníPsi, kteří zůstali stát nebo kteří se vzdali štvaní, jsou z dalšího průběhu závodu vyloučeni. Všechny sankce je třeba zřetelně zaznamenat v licenci. Licenci lze v následujícím roce získat znovu podle bodu 3. 2. tohoto řádu. U psa, který ztratil licenci pro coursing podruhé, již o ni nelze ani zažádat.


 1. Ručení

Za nehody majitelů psů, psů nebo funkcionářů neručí ani pořadatel ani funkcionáři. Vyloučení odpovědnosti se vztahuje také na případ zaběhnutých psů. Majitel psa také neručí za to, když tento pes během běhu zapříčiní zranění jiného psa.


 1. Nabytí platnosti

Tento řád nabývá platnosti svým zveřejněním dnePřílohy

Příloha č. 1
Úkoly skupiny coursingu v ČMKU Členové skupiny coursingu v ČMKU realizují následující úkoly: 1. Sestavování coursingového kalendáře a jeho předkládání předsednictvu ČMKU. 2. Dohled nad coursingem 3. Vyhodnocování programů coursingu a zpráv 4. Školení funkcionářů 5. Organizování seminářů 6. Vystavování licencí Rozdělování úkolů si skupina coursingu ČMKU řídí sama.

Příloha č. 2
Coursingové tituly Vrcholné tituly zaznamenává pořadatel do PP psa na žádost majitele psa. Mistrovské tituly tj. Mistr ČR, Mistr Čech (Moravy), Mistr klubu, se udělují na dostizích k tomu určených. Dostihový vítěz Titul uděluje coursingová skupina na základě výsledků bodovacích dostihů. Těch je maximálně 10 v sezóně a měly by být mezi pořadatele rozděleny rovnoměrně. Bodování umístění 1. 2. 3. 4. 5. 6. body 15 13 11 9 8 7 Hodnocení Hodnotí se polovina + 1 dostih. Počítají se nejlepší umístění. V případě rovnosti bodů rozhoduje absolutní počet bodů. Je-li i ten stejný, umístění se dělí. Stane-li se tak na 1. místě, získávají titul oba.

Příloha č. 3
Ustanovení veterináře Toto doporučení má unifikovat vstupní návštěvu veterinář při přihlášení psa k výkonnostnímu coursingu a stanovit přesná práva a povinnosti veterináře na místě před a během pořádání výkonnostního coursingu. 1) Vstupní kontrola Kontrola platného očkování, pokud tento úkol nepřebírají regionálně úřady. Při přihlášení musí být provedeno všeobecné vyšetření přihlášených psů ke coursingu, při kterém se prověří, zda může být pes ke coursingu připuštěn. Psi v celkovém špatném stavu musejí být vyřazeni. Všeobecná prohlídka by měla zahrnovat: kontrolu oční spojivky, při silném zánětu spojivek musí být změřena také teplota, vyšetření fenek (háravost, březost, vyšetření tlapek, přičemž je třeba dávat pozor především na rány. Ohnutím a natažením článků prstů u nohy lze diagnostikovat případné bolesti. Pozorování pohybového ústrojí, při ochrnutí je zapotřebí přesné vyšetření. 2) Denní dohled Veterinář musí být přítomen na místě během celé akce. Jeho vybavení musí být takové, aby mohl na místě provést nezbytné ošetření (ošetření rány, dlahové obvazy, srdeční a oběhové slabosti). Protože psi během celého výkonnostního coursingu pokud se týká zdravotního stavu, zranění, podezření na doping atd. podléhají kontrole veterináře na místě, musí rozhodčí coursingu stáhnout z výkonnostního coursingu psy, kteří jsou veterinářem nahlášeni jako nemocní nebo zranění. Veterinář musí před každým během psy pozorovat přímo před startem a případná zranění ihned hlásit rozhodčímu coursingu. Psi, kterých se to týká, se výkonnostního coursingu nesmějí zúčastnit. Honoráře a náklady veterináře na místě hradí pořadatel. Náklady na jednotlivá ošetření hradí majitel ošetřovaného psa.

Příloha č. 4
Doping
 1. Dopingovou zkoušku lze provádět na všech závodech chrtů a chrtím coursingu, které pořádá ČMKU, aniž by na to muselo být při vypsání akce zvláště upozorňováno. Základem tohoto ustanovení jsou zákony na ochranu zvířat ČR a Evropského společenství, jakož i příslušná ustanovení ČMKU. Chrt, který je svým majitelem přiveden ke zkoušce výkonu, nesmí ve svých tkáních, svých tělesných tekutinách nebo svých výměšcích v den závodu nebo zkoušky výkonu obsahovat substance, které jsou uvedeny v následujícím seznamu skupin látek: * substance, které působí na centrální nebo periferní nervový systém * substance, které působí na vegetativní nervový systém * substance, které působí na trakt žaludku a střev * substance, které působí na srdce a krevní oběh * substance, které působí na pohybový aparát * substance, které snižují horečku, tiší bolest a působí protizánětlivě * substance s antibiotickým, antimykotickým, protivirovým účinkem * substance, které ovlivňují srážení krve * substance, které poškozují buňky * antihistaminika * diuretika * lokální anestetika * svalové relaxanty * stimulátory dýchání * anabolika * kortikosteroidy * endokrinní sekrety a jejich syntetické homology Doping je pozitivní, pokud je u psa nalezena jedna nebo více substancí, které jsou uvedeny v seznamu skupin látek uvedených výše a překračují fyziologickou míru.
 2. Pro závod / coursing, které jsou pořádány ČMKU, stanoví coursingová skupina závodu ČMKU místo a počet dopingových zkoušek. Toto stanovení se děje u národních závodů v ujednání s předsedou coursingové skupiny. O zkoušce bude informován příslušný pořadatel.
 3. Náklady spojené s dopingovou zkouškou hradí ČMKU, při pozitivním výsledku majitel psa.
 4. Veterinář přítomný na coursingu může při podezření provést dopingovou zkoušku po dohodě s coursingovým rozhodčím.
 5. Dopingové zkoušky by měly být prováděny pokud možno u finálních běhů popř. po bězích, po nichž se kontrolovaný pes už dále neúčastní závodu. U finálových běhů se provádějí zkoušky zpravidla u vítěze finále a u jednoho dalšího psa, vylosovaného před během, který se umístil ve finále. Vylosování se provádí před startem. Psovi je třeba po běhu poskytnout dostačující čas, aby mohl přirozenou cestou vyloučit moč. K tomu existuje časový limit jedné hodiny. Psa doprovází mezi koncem závodního běhu a odevzdáním moče doprovodná osoba. Tato doprovodná osoba kontroluje a protokoluje odevzdání moče. Na přání majitele nebo po uplynutí časového limitu musí dopingový lékař u psa provést katetrizaci nebo odběr krve.
 6. Při podezření podle bodu 4 může zvěrolékař určit, jak se získá od psa krev příp. moč. Nejprve je třeba se pokusit zachytit přirozeně vyloučenou moč.
 7. Odebere se vzorek A a vzorek B. Pro každý z obou vzorků je třeba zajistit minimální 20 mililitrů krve nebo moče. Veterinář zkumavky se vzorkem zapečetí a musí ji opatřit kódem popř. označit. Veterinář pošle vzorek A co možná nejrychleji do způsobilé a uznávané laboratoře k provedení dopingové analýzy. Vzorek B se přechovává buď na neutrálním místě, nebo podle zvyklosti laboratoře se pošle spolu se vzorkem A této laboratoři. Vzorek B se při pozitivním nálezu vzorku A vyhodnotí na přání majitele psa nebo při analytické nezbytnosti během 5 dnů po předložení nálezu A. Pozdější analýza vzorku není možná.
 8. Podáním přihlášky k závodu, který je realizován podle řádu závodu ČMKU, vyjadřuje majitel psa svou připravenost uznat podmínky popsané v této příloze a podřídit se těmto podmínkám. Dále souhlasí s tím, že jeho pes v každém případě podstoupí nařízenou zkoušku a on sám bude s veterinářem spolupracovat.
 9. Sankce Při pozitivním prvním lékařském nálezu může dostihová komise přijmout následující sankce. * pes je dodatečně diskvalifikován * pes je na nejméně 6 měsíců až maximálně 3 roky pro všechny závody / coursingy v oblasti ČMKU vyřazen. Představenstvo ČMKU může na základě stanov uvalit sankce vůči majiteli psa.


Příloha č. 5
Řád školení funkcionářů Aby bylo možno zajistit kvalifikované hodnocení psích výkonů, je nezbytné školení a licence pro následující funkcionáře. Provádí se následovně:
 1. Seminář pro vedoucí coursingu a tahače zajíce Skupina coursingu ČMKU nabízí nejméně jedenkrát ročně seminář, ve kterém jsou zprostředkovány teoretické a praktické znalosti uspořádání a provádění coursingu. Účast je potvrzována vedoucím semináře.
 2. Školení a licencování polních pozorovatelů, PP se mohou stát pouze členové subjektu ČMKU nebo jeho subjektu, kteří jsou ve spolku nejméně jeden rok a jsou spolehliví a příkladní ve všech oblastech. Musí mít detailní znalosti o výkonnostním coursingu a dokladovat minimálně dvě čekatelství (jednou v každé pozici) u licencovaného polního pozorovatele. Uchazeč obdrží kartu uchazeče. Uchazeč PP musí vyplnit formuláře hodnocení a přidělení bodů v jednotlivých případech. Tyto formuláře hodnocení vyučující písemně posoudí a neprodleně je pošle skupině coursingu. Tato rozhoduje o připuštění ke zkoušce nebo stanoví další čekatelství. Ústní zkoušku provádí pověření členové skupiny coursingu, o této zkoušce je třeba vyhotovit písemnou zprávu a neprodleně ji předat skupině coursingu s návrhem na jmenování nebo další vzdělávání. Při absolvované zkoušce se provede zápis čekatele PP do seznamu licencovaných polních pozorovatelů a vydá se licenční karta potvrzená ČMKU. Předseda coursingové skupiny může licenci vyžádat zpět nebo může určit podmínky.
 3. Školení a licencování rozhodčích coursingu Skupina coursingu ČMKU je odpovědná za školení rozhodčích coursingu. Základním předpokladem je spolehlivost, příkladné a členy uznávané chování a osobní nezávislost. Uchazeč musí být členem ČMKU, nejméně 12 měsíců licencovaným polním pozorovatelem, během nichž je třeba absolvovat nejméně šest závodů. Ucházení se o školení jako rozhodčí coursingu je třeba sdělit skupině coursingu a se lhůtou pro podání námitky čtyř týdnů v ČMKU. Námitky projednává skupina coursingu podle pravidel stanov ČMKU. Neexistuje žádný nárok na školení rozhodčího coursingu. Po uplynutí lhůty pro podání námitky obdrží uchazeč kartu čekatele. Složí teoretickou předběžnou zkoušku a zodpoví v přiměřené době otázky v dotazníku, který je mu předložen. Absolvuje nejméně čtyři čekatelství u licencovaného rozhodčího coursingu, o kterých je třeba vyhotovit detailní zprávy o absolvování čekatelství. Tyto je třeba do dvou týdnů poslat na školicího rozhodčího coursingu, který je posoudí a do jednoho týdne předá odpovědnému členu skupiny coursingu ČMKU. Tento rozhodne o připuštění ke zkoušce nebo o dalších čekatelstvích. Ústní závěrečná zkouška je provedena před dvěma členy skupiny coursingu v ČMKU, z nichž nejméně jeden musí být licencovaný rozhodčí coursingu. Tato zkouška zahrnuje hlavně otázky z řádu coursingu a praktické problémy průběhu coursingu. Zkoušející rozhodují většinově o výsledku zkoušky, zápisu uchazeče do seznamu licencovaných rozhodčích coursingu a o vydání licence coursingovou skupinou nebo o dalším vzdělávání uchazeče. Proti rozhodnutí zkoušejících neexistuje právo námitky. Předseda coursingové skupiny může po souhlasné dohodě se členy skupiny coursingu vyžádat navrácení licence nebo určit podmínky.
 4. Ostatní a dočasné předpisy Uchazeč nese sám náklady na školení, které mu vzniknou. Nároky na náhradu škody jakéhokoliv druhu při neschválení nebo zamítnutí jsou vyloučeny. K rychlejšímu vyškolení dostatečného počtu polních pozorovatelů a rozhodčích coursingu je pro dva roky a to 2000/2001 nabízeno zkrácené školení. Funkcionáři coursingu, splňující základní předpoklady a pokud projevili v teoretické písemné práci a při praktickém školení čekatelů obzvláště dobrou kvalifikaci, jsou k ústní zkoušce připuštěni již při absolvování jednoho až tří čekatelství.
ZDROJ: www.coursingbrno.cz

Co bychom měli vědět?

3. srpna 2011 v 15:24 Coursing
Patricia Gail Burnham
Kdysi, někdy kolem r. 1972, kdy coursing za umělou návnadou začínal, většina lidí, která se o něj začala zajímat, již dříve běhala se svými psy coursing za živou návnadou.
Jejich vlastní lovecké zkušenosti ovlivnily jak počátky stavby tratí, tak hodnocení rozhodčích. Tito lidé věděli, co je od psa požadováno, aby úspěšně ulovil zajíce a proto se rozhodli stavět takové tratě, které by napodobovaly skutečný lov a prověřily dovednost psa, jak by při skutečném lovu obstál.

Poté se coursing rozšířil i do oblastí, kde coursing za živou návnadou byl zakázaný či nepraktikovatelný a lidé, kteří předtím ještě nikdy skutečný lov zajíce psem neviděli, se pustili do stavění tratí a hodnocení běhů.
A od této chvíle se rozdíly mezi coursingem za živou návnadou a coursingem za umělou návnadou začaly zvětšovat a zvětšovat.
V živém coursingu běží zajíc i pes podle své vlastní vůle, každý svou dráhu a přestože oba poběží trochu odlišně, ve skutečnosti jsou všechny základy běhů stejné.
Tyto základní znaky se snažili tvůrci coursingu za umělou návnadou uplatnit ve svých návrzích tratí, které se však postupně vytrácely, což je škoda, protožedobře navržená trať může zjednodušit práci rozhodčích, urychlit jednotlivé běhy, snížit počet opakovaných běhů a zvýšit bezpečnost psů.
Pro lidi, kteří ještě nikdy neviděli skutečný lov, je vysvětlení na místě.
Ihned po startu vyběhne pes svou plnou rychlostí (vyjma Saluki) a jejich prvním cílem je předběhnout zajíce. Pokud však nejsou dostatečně rychlí, zajíc prostě uteče a vyhraje.
Nicméně obvykle jsou psi schopní předběhnout zajíce po dlouhém rozběhu, kde se unaví oni i zajíc.
K zajíci se přiblíží nejrychlejší pes a v tu chvíli zajíc začne kličkovat a protože je jeho váha nižší, dokáže měnit směr rychleji než pes. Pokaždé když zajíc zatočí, získává nad psem převahu.

To dává šanci druhému či třetímu psovi nadběhnout si. Tím, že si však střídají role psa, který štve a psa, který nadhání, jim moc nepomůže, poněvadž v tuto chvíli nemají ani vysokou rychlost ani dostatečnou obratnost.
V této části běhu totiž zajíc použije řadu kliček, aby prověřil psovu hbitost.
Zřídka kdy však udělá více než 6-8 kliček, během nichž je zajíc i pes stále více unavenější.
Pak se stane jedna ze dvou věcí:
buď se zajíc unaví nebo udělá chybu a je chycen
nebo dostatečně unaví psy, takže se může pokusit bez kliček utéct pryč.
Toto je závěrečná část běhu.
Psi jsou od přírody vedeni instinktem tento běh nevzdát, ale bývají příliš unavení na to, aby zahájili další útok, takže vidíte jak unavený zajíc běží před velmi unavenými psy, kteří jsou daleko za ním (a toto je bod, kde jsou Saluki výjimkou, protože právě v tuto chvíli začínají běžet naplno a vypadá to, že se to právě teď rozhodli brát vážně a ukazují své neobyčejné schopnosti).
Poslední část běhu prověřuje vytrvalost psů, kdy se vyčerpaní snaží donutit unaveného zajíce udělat ještě jednu kličku.

Pro většinu plemen platí že:
 1. předvedou svou rychlost hned na začátku a tuto chvíli by měla být rychlost většinou hodnocena
 2. obratnost psa je nejlépe demonstrována ve střední části běhu, kdy zajíc kličkuje
 3. na konci běhu se projeví jejich vytrvalost

Co je tedy tak důležité na stavbě tratě pro coursing?
Jestliže je hned na začátku tratě spousta ostrých zatáček, nejrychlejší pes nedostane šanci ukázat svou největší rychlost, protože přebíhá rohy a ztrácí své vedení každou kladkou.
V okamžiku, kdy se dostane na rovinku, kde by mohl využít svou rychlost, může se naučit držet zpět v očekávání další kličky.

Může se navíc stát, že se na začátku zraní, protože právě tehdy dochází nejčastěji ke zlomeninám z přetížení.
Když mají psi možnost delšího vyběhnutí a mohou ze sebe vybít počáteční rychlost a horlivost, nebudou se pak přetěžovat při kličkování a snižují tím riziko svého zranění.
Psi, kteří byli právě vypuštěni, běží velmi intenzivně a jejich vyhodnocování situace není nejlepší.
Po vyběhnutí by klidně proběhli plotem s ostnatým drátem, zatímco později by si všimli hrozícího nebezpečí a bezpečně by se mu vyhnuli.
To samé platí o ostrých zatáčkách, kdy některá plemena psů jsou schopna zatočit tak silně, že si polámou nohy, což není zrovna žádoucí.
Pokud psi dostanou na počátku možnost demonstrovat jejich maximální rychlost, poběží pak pomaleji a rozumněji a zůstávají ve větší blízkosti zajíci, když začíná kličkovat.

ZDROJ: www.coursingbrno.cz

Coursing - co to je?

3. srpna 2011 v 15:24 Coursing
Coursing je pro psy sportovní aktivitou, založenou na bezprostřední touze psa lovit. Běhá se v přirozeném terénu, často s přírodními či uměle dosazenými překážkami s cílem ulovit kořist, která je tažená navijákem a tuto návnadu představuje igelitový střapec. Běhá se na dvě kola a trať je postavena tak, aby psi prokázali nejen svou rychlost, ale zároveň i štvavost, inteligenci, se kterou návnadě různě nadbíhají a kličkují a s tím spojenou i obratnost, odolnost a vytrvalost.
Rozlišujeme dva druhy coursingu:
 • Lure coursing - běh za umělou návnadou, vznikl jako náhrada hare coursingu
 • Hare coursing (též Open field coursing, Live coursing) - běh za živým zajícem, u nás zakázaný.
ZDROJ: www.coursingbrno.cz