"Muluji svého psa stejně, jako miluji tebe.Ale zatímco ty můžeš odejít, on se mnou zůstane."
Cat Stevens

Poddruhy

18. ledna 2009 v 13:29 |  Poddruhy
Poddruhy
• Arktický vlk
• Červený vlk
• Mexický vlk
• Ethiopský vlk
• Ostatní poddruhy
Arktický vlk
Canis lupus arctos
Domovem vlka arktického jsou rozsáhlé pustiny pokryté sněhem a ledem, vzdálené tisíce kilometrů od nejbližšího stromu. Teplota zde klesá až k - 70 °C, navíc zde neustále fouká vítr. Tyto nehostinné oblasti jsou velmi řídce osídleny lidmi, díky čemuž arktický vlk stále ještě obývá 95 % původní oblasti. Proto také není na rozdíl od ostatních poddruhů vlka zařazen mezi ohrožené druhy.
V nezalesněné krajině jsou vlci velmi lehce pozorovatelní. Právě pozorování arktických vlků odhalilo spoustu do té doby neznámých faktů, které byly vztaženy i na ostatní poddruhy vlka. Téměř vše, co je o arktických vlcích známo, pochází z letních pozorování. Jejich aktivity v době polární noci jsou jen velmi málo prozkoumané.
Vlci mohou přežít při extrémně nízkých teplotách hlavně díky své srsti. Na rozdíl od jižněji žijících vlků mají mnohem hustší podsadu, která je před zimou dokonale chrání. Barva srsti je většinou bílá, takže splývá se sněhem a tvoří maskování. Oproti jiným vlkům mají mírně kratší čenich. Jejich hmotnost je často vyšší než 50 kg - větší váha pomáhá lépe udržovat tělesné teplo. Největší však nejsou vlci arktičtí, ale vlci žijící na severu Kanady a Aljašky. Mláďata se rodí později než u jiných poddruhů - většinou na konci května. V jednom vrhu je zpravidla 1 - 6 štěňat.
V oblastech kde žijí arktičtí vlci je jen velmi málo rostlinné potravy, takže zde žije jen málo býložravé zvěře. Aby se zde vlci uživily, musí mít obrovská teritoria o rozloze často větší než 1000 Km2. Jako kořist vlkům slouží karibu, pižmoňi, arktičtí zajíci, lumíci a ptáci.
Červený vlk
Canis rufus
Vlk červený žije na jihu USA - na Floridě, v Severní a Jižní Karolině, v Georgii a Alabamě (viz. mapka vpravo).
Vlk červený je velmi podobný kojotovi a často s ním bývá zaměňován. Je větší než kojot, ale menší než vlk šedý. Samci váží průměrně 17 - 34 kg a měří 1,3 - 1,6 m, samice jsou lehčí: 16 - 24 kg a menší: 1,2 - 1,4 m. Barva srsti je kaštanově hnědá až načervenalá s černým flekem na zádech a na ocasu. Výjimečně se mohou vyskytovat i jedinci celí černí.
Vlci červení jsou více samotářští a loví většinou sami. Ve smečkách loví pouze velká zvířata, která by sami neulovili. Potrava je velmi závislá na nabídce území na kterém žijí. Jsou schopni ulovit i vysokou zvěř, ale většinou loví hlavně malá zvířata např. mývali, vačice, ondatry, králíky a ptáky.
Vlci červení mohou žít v různých prostředích jihovýchodní a východní části severní Ameriky. Potřebují dostatečné množství kořisti a minimální osídlení lidmi. Dříve obývali území východního Texasu - oblast jižně od Missouri a severovýchod USA.
V roce 1973 byl zahájen program počítající s vyhubením volně žijících červených vlků a jejich chovem v zajetí. Tento program byl bohužel úspěšný a roku 1980 již v divočině nežili žádní vlci červení. V roce 1987 začal program na jejich opětovné vrácení do přírody - červení vlci byli vypuštěni v Alligator River National Wildlife Refuge na severovýchodě Severní Caroliny. V současnosti žije v Severní Carolině asi 80 vlků červených.
Mexický vlk
Canis lupus baileyi
Vlk mexický je ze všech poddruhů vlka nejvzácnější. Je o něm známo jen málo údajů, protože většina populace byla vybita dříve, než začali jakékoli výzkumy. Nejvíce informací pochází od trapperů, takže jejich věrohodnost je sporná.
Vlk mexický váží průměrně 35 až 45 kg a měří 140 až 170 cm. Páří se v lednu a na začátku března, v jednom vrhu bývá 4 až 6 štěňat. Žijí převážně v horských lesích které jim poskytují více kořisti, vodních zdrojů a úkrytů než poušť. Loví hlavně menší kořist, díky čemuž je smečka menší než smečky ostatních poddruhů vlka. Průměrná smečka má maximálně 5 až 6 členů a obývá teritorium o rozloze několika set kilometrů čtverečních.
Vlk mexický byl zapsán mezi ohrožené druhy v roce 1976. Původně se vyskytoval v oblasti začínající na jihozápadě od Mexico City a táhnoucím se až do jižní Arizony, Nového Mexika a Texasu - viz mapka pod článkem. Současné rozšíření není známo. Poslední ověřené pozorování mexického vlka v divočině pochází z roku 1980. Pozdější zprávy pocházející z Mexických hranic se nepodařilo ověřit.
Ethiopský vlk
Canis simensis
Původně byl považován za druh lišky, protože díky dlouhým nohám, kaštanové barvě srsti, dlouhým uším a hustému ocasu je liškám velmi podobný. Nedávno se ale zjistilo, že je více příbuzný vlkům než liškám a byl zařazen mezi poddruhy vlka. Předpokládá se, že je potomkem vlků, kteří přišli do Afriky ze západní Evropy a Ruska na konci poslední doby ledové.
Vlk ethiopský je rozšířen pouze na velmi malém území v Ethiopii (viz. mapka vpravo). Žijí v horských pustinách porostlých pouze nízkou vegetací v nadmořských výškách nad 3000 m.
Kožich vlka ethiopského má červenohnědou barvu s bílými skvrnami na krku a na hrudi. Konec ocasu bývá černý. Ethiopský vlk je malý, v kohoutku měří 60 cm a váží 15 - 18 kg (samice 13 - 16 kg). Typický je pro něj dlouhý čenich, velké uši a hlava připomínající hlavu šakala.
Živí se hlavně hlodavci, ale občas loví i mláďata velkých zvířat a někdy také požírá mršiny. Loví hlavně ve dne a když je hodně potravy, schovává si jí. Velké krysy, kterými se živí, žijí pod zemí a na povrch vylézají pouze pro potravu. Vlci na ně trpělivě čekají na povrchu a chytí je jakmile vylezou ven. Loví převážně sami, ačkoli se často během dne a hlavně za soumraku sdružují do skupin.
Stejně jako ostatní vlci často žijí ve smečkách o šesti až sedmi jedincích. Páření probíhá na konci podzimu nebo začátkem zimy. Rozmnožuje se pouze alfa pár, ostatní členové smečky jim pomáhají s výchovou mláďat. V jednom vrhu může být až sedm mláďat. Mláďata se rodí v brlohu, který bývá dost velký a může mít i několik vchodů.
Vlk ethiopský je kriticky ohrožený a jeho populace činí pouze 500 - 600 jedinců. Největší nebezpečí pro jeho přežití představuje spásání vegetace dobytkem. Na území kde byla většina vegetace spasena totiž může žít pouze malé množství hlodavců, kteří jsou hlavní potravou vlků. Vlci jsou v Etiopii chráněni zákonem a většina populace žije uvnitř národních parků. Prosazování ochrany je však těžké vzhledem k tomu že se tito vlci zpravidla nebojí lidí, což z nich činí snadný cíl pro lovce.


Canis lupus...
1. alces
6. columbianus
11. irremotus
16. manningi
21. orion
2. arctos
7. crassodon
12. labradorius
17. mogollonensis
22. pambasileus
3. baileyi
8. fuscus
13. ligoni
18. monstrablis
23. tundrarum
4. beothucos
9. hudsonicus
14. lycaon
19. nubilus
24. youngi
5. bernardi
10. griseoalbus
15. mackenzii
20. occidentalisCanis lupus...
25. albus
29. hodophilax
26. arabs
30. laniger
27. campestris
31. lupus
28. hattai
32. pellipes

Severní Amerika
Canis lupus...
1. alces - Vlk z poloostrova Kenai
Žil na poloostrově Kenai. Jeden z největších severoamerických vlků. Pojmenován podle losa (Alces alces). Vyhuben v roce 1925.
2. arctos - Vlk arktický
3. baileyi - Vlk mexický
4. beothucos - Vlk newfoundlandský
Žil na ostrově Newfoundland. Byl středně velký a předpokládá se, že byl téměř úplně bílý. Byl vyhuben.
5. bernardi - Vlk bernardův
Žil na březích Victoria Island v arktidě. Byl vysoký, bílý s černou srstí okolo páteře. Byl vyhuben někdy mezi rokem 1918 a 1952.
6. columbianus - Vlk z Britské Kolumbie
Obýval Britskou Kolumbii, Yukon a Albertu. Byl velký, měl proměnlivou barvou srsti, většinou tmavou. Byl vyhuben.
7. crassodon - Vlk z ostrova Vancouver
Žije na ostrově Vancouver. Středně velký vlk s šedočernou srstí.
8. Fuscus - Vlk z Cascade Mountain
Žil v Cascade Mountain. Kvůli hnědé barvě srsti se mu říkalo hnědý vlk. Byl vyhuben v roce 1940.
9. hudsonicus - Vlk z Hudsonova zálivu
Žije na Aljašce, v centrální a severovýchodní Kanadě a v západní části USA. Putuje na jih s karibu. Středně velký vlk s téměř bílou srstí. Někdy se mu říká tundrový vlk.
10. griseoalbus - Vlk z Manitoby
Žil v centru Manitoby a v severním Saskatchewanu. Pravděpodobně již vyhynul.
11. irremotus - Vlk ze severu Rocky Mountains
Žije na území od severních Rocky Mountains po jižní Albertu. V USA je považován za vyhubeného, ale byl spatřen v Glacier National Park a v Montaně.
12. labradorius - Vlk labradorský
Žije v severním Quebecku a v Labradoru. Barva srsti se pohybuje od tmavě šedé, až po téměř bílou.
13. ligoni - Vlk Alexandera Archipelaga
Žije na ostrově Alexandera Archipelaga v arktidě. Je malý, má krátkou černou srst
14. lycaon - Vlk východní
Původně obýval největším území ze severoamerických poddruhů. Žije v Ontariu Quebecku, severní Minesotě a severním Michiganu. První poddruh, která byl objeven v Severní Americe (1775). Vyskytuje se v mnoha barevných variantách - od bíle, přes hnědou a šedou až po černou.
15. mackenzii - Vlk z Northwest Territories
Žije podél arktického pobřeží a v Northwest Territories na východ od Mackenzie River a jižně od Great Bear Lake. Barva od černé po téměř bílou.
16. manningi - Vlk z ostrova Baffin
Žije na ostrově Baffin. Je býlí nebo světlý. Je nejmenší z arktických vlků. Do roku 1943 nebyl považován za poddruh.
17. mogollonensis - Vlk jihozápadní nebo vlk z Mogollon Mountain
Žil v Arizoně a Novém Mexiku. Středně velký, většinou černý, občas bílý. Vyhuben v roce 1935.
18. monstrablis - Vlk texaský
Žil v Texasu a Novém Mexiku. Většinou malý a tmavý, občas bílý. Vyhuben roku 1942.
19. Nubilus - Vlk z velkých planin
Vyskytoval se od jižní Manitoby a Saskatchewanu až po severní Texas. Malý, většinou světlý. Považován za vyhubeného v roce 1926, ale možná ještě žije v Minesotě.
20. occidentalis - Vlk z údolí Mackenzie
Žije v horní části údolí řeky Mackenzie. Jeden z největších vlků v Severní Americe. Barva srsti je proměnlivá, od černé až po bílou.
21. orion - Vlk grónský
Žil v Grónsku. Mnoho vědců si myslí, že to není zvláštní poddruh, ale arktický vlk. Pokud poddruhem je, tak je pravděpodobně již vyhuben.
22. pambasileus - Vlk aljašský
Žije v celé Aljašce a v západní Kanadě kromě tundry. Jeden z největších vlků v Severní Americe. Je většinou tmavý až černý.
23. tundrarum - Aljašský tundrový vlk
Žije v tundře na Aljašském arktickém pobřeží. Je největším poddruhem vlka a má bílou barvu.
24. Youngi - Vlk z jižních Rocky Mountains
Žil v jižní části Rocky Mountains v Utahu, Arizoně, Novém Mexiku, Coloradu a Wiomingu. Žlutohnědá barva. Vyhuben roku 1935.
Eurasie
25. albus - Bílý tundrový vlk
Obývá tundry a lesotundry od Finska až po Kamčatku. Je velký s dlouhou, bílou srstí.
26. arabs - Vlk arabský
Žije v pouštích Saudské Arábie. Je jedním z nejmenších poddruhů vlka (váha 18 kg, výška 66 cm). Srst je krátká a má světle béžovou barvu. Ve srovnání s celkovou velikostí má velké uši. Zajímavostí je, že má žluté oči. Živí se králíky, hlodavci, malými kopytníky a také požírá mršiny. Loví hlavně v noci, ve dne se zahrabávají do písku, aby se chránily před silným slunečním zářením. Arabští vlci jsou samotáři a sdružují se pouze v období páření a občas při lovu. Celková populace je pouze 600 - 700 jedinců.
27. campestris - Vlk stepní
Obývá pouště a stepi centrální Asie. Je malý s hrubou, krátkou srstí šedé barvy.
28. hattai - Vlk hokkaidský
Žil na ostrově Hokkaido. Byl největší z Japonských vlků. Pravděpodobně vyhuben.
29. hodophilax - Vlk z Honšu
Žil na ostrově Honšu. Menší než C. l. hattai, s kratšíma nohama a hladší srstí. Byl vyhuben.
30. Laniger - Vlk tibetský
Obývá chladné pouště v Číně, Manschurai, Mongolsku, Tibetu a jihozápadním Rusku. Je středně velký až velký, má tmavou, většinou černou srst. Často cestuje z místa na místo, nikde nezůstává dlouhou dobu.
31. lupus - Vlk šedý
Žije v Evropě a v Ruských lesích. Středně velký s hrubou srstí šedé barvy.
32. pellipes - Vlk indický
Obývá území od Íránu po Indii. Má krátkou, hnědou srst a velké uši.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 mika mika | Web | 23. ledna 2009 v 16:06 | Reagovat

vlci jsou i u nás v Zoo

2 noli noli | 29. ledna 2009 v 10:52 | Reagovat

vydím že si dala na moje slova,a opsala si z různých stránek články o vlcích.

3 Roninka Roninka | 11. dubna 2009 v 18:48 | Reagovat

NOLI
představ si, že jsem to neopsala. Jen jsem to zkopírovala.
Můžu tě o něco požádat? nechod na můj blog

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama