"Muluji svého psa stejně, jako miluji tebe.Ale zatímco ty můžeš odejít, on se mnou zůstane."
Cat Stevens

Únor 2008

Fotky australského ovčáka

29. února 2008 v 17:38 Australský ovčák
Tyhle poslední fotky mám nejspíš z nějaké ch.stanice, tak kdyby někdo věděl z jaké,tak písněte do komentíků :)

Pěkní hafíci

27. února 2008 v 10:27

Petice !

23. února 2008 v 20:45 Petice


Popis td

16. února 2008 v 18:39 Tibetská doga
POPIS TIBETSKÉ DOGYUpozornění !!

9. února 2008 v 11:48 Nemoci pesanů
Ahoj, chci jen říct, že všechny články z rubriky: NEMOCI PSŮ mám pracně opsané z knihy : Váš pes. Měla jsem knihu vypůjčenou z knihovny a opisovala jsem si texty ohledně nemocí pesanů. Takže chci vás poprosit, že pokud si články zkopčíte, tak UVÁDĚJTE ZDROJ !!! To myslím smrtelně vážně. Paa


Veterinární vyšetření - ukázka

9. února 2008 v 11:48 Nemoci pesanů
Moje :) tz. nekopírovat, nebo uvádět zdroj !Vetrinární péče a ošetřování

9. února 2008 v 11:33 Nemoci pesanů
VÁŠ PES
Veterinární péče a ošetřování
Hledáte-li veterinárního lékaře, dejte na radu přátel nebo chovatele štěňat. Před tím, než se u něho přihlásíte,zjistěte si:
- Ordinační hodiny
- Praktikujte se objednávání pacientů?
- Jaká je čekací doba?
- Jaká je praxe při náhlých příhodách v nočních hodinách?
- Jsou zdravotní záznamy vedeny tak, aby při přestěhování mohly být předány novému veterinárnímu lékaři?
Návštěva v ordinaci
Je-li u veterinárního lékaře zavedeno objednávání pacientů, dohodněte si návštěvu telefonicky. Má-li se pes podrobit operačnímu zákroku, nedávejte mu před návštěvou žrát, ani pít. Zjistěte si, zda jsou v ordinaci oddělené čekárny pro psy a pro kočky. V kladném případě můžete také přivést dosud neočkovaná štěňata. Držte psa na krátkém vodítku. Někteří psi jsou v čekárně velmi vzrušení a snadno by mohlo dojít ke rvačce. Malá plemena chovejte na klíně, zatímco těžce nemocné psy je lépe nechat v autě až do té doby, než přijdete na řadu. Vyhnete se tím nebezpečí, že nakazíte jiná zvířata.
Ošetřovna
Při vstupu do ošetřovny psa neopouštějte, připněte mu vodítko a držte ho pod kontrolou. Veterinární lékař nejprve nechá psa, aby se uklidnil, a pak vám položí několik otázek:
- Plemeno, pohlaví a věk psa
- Jak dlouho psa máte?
- Co dělal poslední dobou, nebyl v poslední době v psinci?
- Nebyl v poslední době nemocen?
- Kdy byl naposledy očkován?
- Důvod návštěvy a zjištěné příznaky
- Žere, pije, močí a vyprazdňuje se normálně?
FIXACE PSA
Míra fixace psa při vyšetřování a ošetřování je závislá na psu a na úkonu, který má být uskutečněn. Když je pes zvyklý na polohu v leže, musíte ho přidržovat a fixovat jeho tlamu úvazkem, aby nemohl kousat. Fixace malého psa. Uchopte psa za obojek nebo ho přidržte v zátylku. Nepokoušejte se přidržovat ho za tlamu - riskoval byste, že vás pokouše.Fixace středně velkého psa. Jednu paži položte psu kolem krku a loktem sevřete, druhou mu položte kolem těla a uchopte ho za přední nohu. Fixace velkého psa. Můžete použít stejného způsobu, ale nalehněte přitom na psa svou vahou. Pomocník musí přidržet zadní partii těla.
Operační zákroky
Veterinární lékaři dodržují své individuální postupy, ale obvykle požadují, abyste psu nedávali po 18. hodině žrádlo a před spaním žádné tekutiny. Po příchodu do ošetřovny převezme psa sestra a vás požádá abyste podepsali souhlas k operaci nebo nezbytnému ošetření. Pes možná dostane slabé předoperační sedativum (náladovku), aby nebylo zapotřebí příliš velkého množství anestetik. Přípravná anestetika se podávají v injekci. Potom se zavede do průdušnice hadice pro přívod uspávacích prostředků. Jakmile je přívod plynu zastaven, pes a probouzí a začne dýchat normální vzduch. Uklidnění nastává asi za hodinu,ale pes bude sotva schopen postavit se na vlastní nohy. Po malých operačních zákrocích veterinární lékař zpravidla povolí, aby jste si psa odnesli domů do domácího ošetřování.
Utracení psa (euthanasie)
Na žádost majitele psa může veterinární lékař navodit šetrně podanou injekcí konec života. Může psa uspat ve své ordinaci nebo ve vašem domě, a na požádání můžete být přítomen, ostatně je pravděpodobné, že bude potřebovat vaši pomoc. Standardní metodou je podání velké dávky anestetik, zpravidla vpichem do přední nohy. Nejprve usíná mozek a pak dochází k zástavě srdce, zpravidla ještě před dokončením injekce. Euthanasie je tichá a bezbolestná, pes pocítí jen nepatrné píchnutí do přední nohy. Někteří majitelé psů mají přání, aby byl pes pochován doma, ale je to spojeno s mnoha problémy. Každý veterinární lékař má kontakt a asanačními službami, které zařídí odvoz i zpopelnění psa.
Veterinární vyšetření
Dokud nebyla spolehlivě zjištěna příčina onemocnění, musí veterinář vyšetřit celé tělo psa tak, že začne u hlavy a pokračuje směrem dolů.

Příznaky onemocnění

9. února 2008 v 11:32 Nemoci pesanů
V Á Š P E S
Příznaky onemocnění
Uspořádání této části knihy odpovídá různým částem těla a jeho soustavám.
Odstavce označené jako "Naléhavá doporučení" vám pomohou při určování onemocnění podle příznaků. Stupeň naléhavosti je vyznačen křížky; jeden křížek znamená, že psa můžete držet v "domácím ošetřování", při třech křížcích se neodkladně poraďte s veterinárním lékařem. Následující odstavce "Naléhavé" podrobně popisují společné příznaky chorob a způsoby jejich léčení a uvádějí i preventivní opatření z různé diety.
Žádné z těchto doporučení však nemůže nahradit odbornou veterinární péči. Diagnóza závisí na mnoha individuálních vlastnostech každého konkrétního psa a může ji stanovit pouze kvalifikovaný veterinární lékař. Tato kapitola vás chce informovat především o stupni závažnosti onemocnění a usnadnit vám, abyste pochopili podstatu nemoci svého psa, když už byla stanovena diagnóza.
Závažná infekční onemocnění
Psy postihují čtyři závažná infekční onemocnění, která napadají jednotlivá ústrojí tělesné soustavy. Patří k nim:
Psinka, přesněji "psinkový komplex" napadá v konečné fázi nervovou soustavu.
Infekční onemocnění jater ( infekční žloutenka psů) někdy zvaná Rubarthova choroba podle svého objevitele.
Parvoviróza, choroba napadající zažívací trakt
Leptospiróza napadá játra a ledviny
S výjimkou leptospirózy jde o vážná virová onemocnění, která se nedají léčit jako běžná bakteriální onemocnění obvyklými léky, ale pouze přípravky speciálními.
Pes stižený leptospirózou se s ní musí vypořádat sám, vy a váš veterinární lékař můžete pomáhat pouze symptomatickou léčbou. Smyslem očkováním je předení těmto onemocněním vůbec, a pokud byl pes očkován a přesto touto chorobou onemocněl, pomáhá očkování její průběh alespoň zmírnit.
Proti všem čtyřem těmto základním infekčním onemocněním by měla být očkována všechna štěňata. Očkování proti vzteklině je samozřejmostí, podobně jako každoroční přeočkování! Buďte ve styku se svým veterinárním lékařem a řiďte se jeho pokyny.

Péče o zdraví psa

9. února 2008 v 11:32 Nemoci pesanů
VÁŠ PES
Péče o zdraví psa
Svědomitou péčí o zdraví psa značně snižujete pravděpodobnost, že uhyne v důsledku nemoci.
Zásady udržování zdraví:
· Řiďte se pokyny, jak vybírat zdravé štěně
· Mějte na zřeteli všechny eventuální choroby a zdravotní problémy, ke kterým má pes vašeho plemene sklon. Obstarejte si všechna zdravotní osvědčení a po celý jeho život sledujte, jestli se nezačínají projevovat jejich příznaky
· Postarejte se, aby štěně bylo správně očkováno a mělo platné každoroční přeočkování.
· Pro každou návštěvu veterináře si připravte seznam všech problémů a dotazů, o nichž se s ním chcete poradit.
· Neusilujte o to, aby váš pes byl už ve věku štěněte příliš velký - překotný růst bývá příčinou vzniku mnoha neduhů kostí a svalů
· Prohlížejte pečlivě při každé úpravě psa jeho kůži, srst, oči a uši. Můžete tak včas objevit onemocnění.
· Dbejte na to, aby pes byl stále čistý - prohlížejte mu pravidelně oči, uši, nos, tlamu, kůži, genitalie a oblast konečníku,nemají.li výtok.
Bezpečnost opatření
Mimo domácí prostředí nenechávejte psa nikdy samotného. Zaběhnutý pes se může stát obětí dopravní nehody, anebo ji může sám způsobit. Toulavým psům hrozí nebezpečí, že se zapletou do pouliční rvačky, vyvolávají pohoršení druhých nebo honí jiná zvířata. I když máte větší zahradu, choďte se psem na pravidelné procházky. Podporujete tím jeho základní výcvik. Na procházce psa ovládejte a mějte ho vždy pod kontrolou.
Pojištění
Veterinární pojistka je výhodná zvláště pro městské chovatele psa, který je vystaven velkému riziku dopravních nehod a pouličních rvaček. Náklady spojené s nápravou zdravotních poškození a veterinárních ošetření při použití nejnovějších metod a technologie mohou být pro chovatele téměř neúnosné. Nepatrné pojistné ale snadno pomůže uhradit vydání s nepředvídanou nemocí nebo úrazem.
Přenosná onemocnění
Psi jsou nositeli některých chorob, které jsou přenosné na člověka. Nejznámější z nich jsou:
· Vzteklina
· Ekzém
· Blechy
· Škrkavky
Všem těmto onemocněním můžeme předcházet dodržováním zásad. Běžně proto v letních měsících používejte sprejů proti blechám, podnikejte odčervovací kůry, po každém styku se psem, který má kožní chorobu, si pečlivě umyjte ruce. Pokud vás pokousal podezřelý pes v oblasti s výskytem vztekliny, ihned vyhledejte lékařské ošetření. Zjistěte majitele psa, aby bylo možné zvíře předvést k povinné prohlídce.

Péče o starší psy

9. února 2008 v 11:31 Nemoci pesanů
VÁŠ PES
Péče o starší psy
Jakého věku se váš pes dožije, to záleží také mimo jiné na jeho plemeni (maximálně 17 let a to odpovídá asi tak 84 rokům života člověka). Hlavními příznaky stárnutí a vysokého věku psa je šedivění srsti na hlavě (zvláště kolem očí a na tlamě) a hubnutí (ale u některých stárnoucích psů obezita). Všichni psi ztrácejí hmotnost. Nejčastější příčinou jsou jaterní a ledvinové choroby ("vyplavování" bílkovin do moče). Průvodním jevem je stupňující se žíznivost a žravost. Jakmile začne váš pes hubnout, choďte s ním každé 3 až 6 měsíců na veterinární prohlídku. Fyzické stárnutí můžete zpomalit také anabolickými steroidy. Stárnutí bývá někdy způsobeno lehčím průběhem leptospirózy, ale tomu lze zabránit pravidelným každoročním očkováním. Ačkoliv chronická onemocnění ledvin nejsou bolestivá, často se z nich vyvine akutní selhání ledvin nebo jater. Veterinář vám poradí, jak o takového pacienta pečovat.
Vylepšování pokrmů pro starší psy
· Přesvědčte se, že pes dostává dostatečné množství potravy a má chuť k jídlu
· Podávejte lehce stravitelné pokrmy jako např. ryby a drůbež
· Nezapomínejte na důležitost vitaminů
· Dostatek pitné vody má být vždy na dosah
· Přidávejte do žrádla otruby nebo tekutý parafín jako prevenci zácpy
· Přidávejte do potravy tuk (drůbeží sádlo), dodáváte tím starším pohublým psům kalorie-jednu lžičku malým plemenům, čtyři plemenům větším.
Problémy střevního traktu a močového měchýře
Stáří s sebou přináší specifické problémy. Jedním z nich je zácpa, často vyvolaná onemocněním prostaty. Někteří psi přestanou do určité míry ovládat svůj močový měchýř (bývá to způsobeno jeho zánětem). Nádory v konečníku často naruší jeho funkci natolik, že pes přestává ovládat střeva. Pro psa to bývá nejen bolestivé, ale ovlivňuje to nepříznivě i jeho psychiku, neboť psi jsou čistotní. S těmito těžkostmi se nesmiřuje - všechny neduhy lze léčit poměrně úspěšně.
Péče o zuby
Pokud máte pochybnosti o zdravotním stavu chrupu svého psa, nezapomeňte se o tom zmínit veterináři při některé běžné prohlídce. Tvorbě zubního kamene u mladších psů zabraňuje pravidelné čištění zubů zubní kartáčkem a žvýkání různých předmětů. Ale starší psi už nedokážou kousat kosti, a proto jim zuby čistěte zubním kartáčkem alespoň jednou či dvakrát týdně. Přesto se zubní kámen může tvořit a opak jeho odstranění svěřte veterináři, učiní tak odborně a s použitím anestetika.
Onemocnění očí a uší
Starším psům se zhoršuje zrak i sluch. Pes se tomu přizpůsobuje tím, že zpomaluje svůj životní styl. Zacházejte s ním ohleduplně, nelekejte ho nadměrným hlukem - přesvědčujte se, jestli vás vidí, když jdete například zapnout některý z elektrických spotřebičů. Couváte.li s vozem, podívejte se pozorně dozadu za vůz.
Onemocnění kostí a kloubů
Celkově snížená pohyblivost některých kloubů se nazývá artritis. Často to bývá otázka obezity nebo problém velkým plemen. Úplné vyléčení není možné, ale veterinář může předepsat léky na zmírnění bolesti a to samo o sobě už psu ulehčuje život.